Podziękowania!

Stowarzyszenie „Nasze miejsce na Świecie”, Sołtys i Rada sołecka Świecie, OSP Świecie oraz mieszkańcy składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji prac przy utwardzeniu terenu przed nową remizą OSP i świetlicą w Sołectwie Świecie.
Szczególne podziękowania składamy Kopalni EUROVIA BAZALTY S.A. – Kopalnia Zaręba za przekazanie kruszywa niezbędnego do utwardzenia placu.

Dziękujemy również Państwu Chołody ze Świecia za przygotowanie terenu, firmie GASS-MOT BUD Sławomir Bejster z Leśnej za transport kruszywa oraz Urzędowi Miejskiemu w Leśnej za wsparcie w pokryciu kosztów transportu.

Dzięki Waszej pomocy możemy realizować nasze cele i marzenia w tworzeniu wspólnego miejsca – rekreacyjnego centrum naszej wsi.

Dodaj komentarz